No4075女神周于希Sandy老板剧情主题开档黑丝裤袜秀翘臀惹火诱惑写真62P周于希秀人网

No4075女神周于希Sandy老板剧情主题开档黑丝裤袜秀翘臀惹火诱惑写真62P周于希秀人网

表证未罢,因攻之,协热而利,心下硬,为表里俱病,桂枝人参汤。面光不惨,伤风也。

懊者,郁闷不舒之貌。又有不烦便作躁闷者,此为阴盛拒阳也,欲于泥水井中卧,饮水不得入口者是也,四逆汤。

若夏月大发热,头疼燥渴,背恶寒,微汗,脉虚无力,口齿燥者,名中暑,用寒凉之剂清之。汗之,则筋惕肉,或头眩,汗出不止,其候最逆,先宜防风白术牡蛎汤,次服小建中汤,十救一二。

若大满大实,兼有燥屎,虽得之四五日,亦为可下,谓邪已入腑也。足阳明太阴,中土也,与冬时无预而亦受伤者,土无定位,无成名,无专气,寄旺于四时,终始于万物,则四时寒热温凉之气皆能伤之也。

沉而有力无力,是知里之寒热。将此一件推之,余皆仿此。

惟胁满多带半表半里,小柴胡加枳、桔和之。必须凭脉下药,至为切当。

Leave a Reply