Vol367嫩模梦心月私房床上超薄无内黑丝半脱秀翘臀极致诱惑写真56P梦心月尤蜜荟

Vol367嫩模梦心月私房床上超薄无内黑丝半脱秀翘臀极致诱惑写真56P梦心月尤蜜荟

况消渴者,因饮食服饵之失宜,肠胃干涸,而气不得宣平;或精神过违其度而耗乱之;或因大病,阴气损而血液衰,虚阳悍,而燥热郁甚之所成也。 又生气通天论曰∶劳汗当风,寒薄为。

所因不同,治法亦异。 即《素问》平人气象论所谓妇人手少阴脉动甚者,妊子也。

然间有生者,此医偶合于法,百中得一耳。又《难经》十八难云∶诊在右胁有积气,得肺脉结脉。

气强则为水,难以俯仰。如枳实理中汤之类。

滴水为丸,如梧桐子大。逆则气壅肌肉而为肿,以脾主肌肉故。

 未溃消,已溃出核。不宜缓治之,须内实五脏,外透皮肤,令软匀和。

Leave a Reply