Rosimm第2483期运动裤妹子居家全裸上身双手挡胸秀白嫩肌肤62PROSI写真

Rosimm第2483期运动裤妹子居家全裸上身双手挡胸秀白嫩肌肤62PROSI写真

若虚火而妄投,反伤中气,阴火愈逆上无制矣。 其中焦气滞不运宜之者,以脾胃喜芳香也。

《圣惠方》鼻赤,密陀僧细研人乳调,夜则涂之。苗名小草,亦能利窍兼散少阴风气之结也。

《千金》治婴儿风痫,热则生风,胸中有痰,白羊鲜汤取其善祛风热也。 《千金方》治喉痹毒气,桔梗二两,水煎顿服。

其叶大而面绿背紫者为真。《本经》主咳逆上气,明目益精,安五脏,通百节,利九窍,下乳汁。

此草兔性喜食,故目疾家专用,与望月砂功用不殊。补肾药用之,不过借为引导耳。

发明肉豆蔻辛香,入手足阳明,温中补脾,宽膨胀,固大肠,为小儿伤乳、吐逆、泄泻之要药。《本经》主周痹风湿,肢节中痛,洗洗酸消,取辛以通痹而祛散之,重以去怯而镇固之,则阴邪退听,而肢节安和,耳目精明,大热烦满自除矣。

Leave a Reply